خط تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

خط شستشو تمام اتوماتیک

وظیفه خط شستشو تمام اتوماتیک این است که بار ورودی وپلیمررا جدا سازی کرده وسپس خرد نموده وپس از آن شستشوداده وبعدخشک می کند وسپس مرحله آخرکه بصورت کندور نایلون ،گرانول ساز ....

در انواع خط شستشوی موادوپلیمربه دلیل گوناگونی محصول وانواع پلیمرشرایط شستشو هریک فرق دارد،به طور مثال شستشوی نایلون با درب وبطری متفاوت است به همین دلیل انواع گوناگون خط شستشوداریم.

هاتواش دوجداره با میکسر

انواع خط شستشوتمام اتوماتیک:

خط مکانیزه شستشوی نایلون وگونی

خط شستشوی مکانیزه لاک وروی آبی

حط شستشوی تمام مکانیزه درب ولیبل

خط مکانیزه شستشوی کریستال وهایمپک

سود شور

طرز کار:در خط مکانیزه شستشوی نایلون وگونی،این خط بارورودی وپلیمررابعد از اینکه جدا گردیدبه داخل خردکن هدایت میکندو سپس شسته شده وبعد از ان خشک شده پس از خشک شدن به صورت کندور در آمده،محصول آماده است تا برای گرانول ومرحله بعد ارسال گردد. تمامی این مراحل توسط خط شستشومکانیزه انجام میشود.

در خط سشتشوی مکانیزه لاک وروآبی ،پلیمرهایی که به محض خرد شدن روی آب قرار میگیرند، این پلیمرها بعد از تفکیک وجدا سازی ،خرد وآسیاب شده و شستشو می شودبا تناژ بالا،سپس خشک می شود وآماده شده برای گرانول ساز،تمامی این مراحل توسط خط شستشواتوماتیک انجام میشود.

هاتواشینگ

در خط شستشوی درب ولیبل،بعد از اینکه در کارخانه،جداسازی(هاتواش)صورت گرفت ،داخل دستگاه شستشوی درب ولیبل ریخته می شود،یک مرحله شستشوی نهایی انجام میشود،سپس خشک شده،بعد از جدا سازی درب ولیبل که از هم جدا شده است،سپس به مرحله بعد گرانول سازی و....جزمواد اولیه پ-پ تزریقی.  تمامی این مراحل توسط خط شستشومکانیزه انجام میشود.p-pدر خط شستشو کریستال وهایمپک،بعد از جدا سازی پلیمر،تفکیک وخرد شده داخل دستگاه شسته میشود،نمک شور میشود،سپس خشک شده وآماده برای ارسال به مرحله بعدی است. ،تمامی این مراحل توسط خط شستشواتوماتیک انجام میشود.

فیروزان صنعت آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت کلیه ماشین آلات تمام مکانیزه بازیافت پلاستیک به شما عزیزان می باشد.