خط تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

وظیفه خط شست‌وشو تمام اتوماتیک این است که بار ورودی وپلیمررا جدا سازی کرده وسپس خرد نموده وپس از آن شست‌وشو داده و بعد خشک می‌کند و سپس در مرحله‌ی آخر که به‌صورت کندور نایلون، گرانول ساز ....

در انواع خط شست‌وشوی مواد و پلیمر به دلیل گوناگونی محصول و انواع پلیمر شرایط شست‌وشو هریک فرق دارد، به طور مثال شستشوی نایلون با درب و بطری متفاوت است به همین دلیل انواع گوناگون خط شست‌وشو داریم.

هاتواش دوجداره با میکسر

انواع خط شستشوتمام اتوماتیک:

خط مکانیزه شستشوی نایلون وگونی

خط شستشوی مکانیزه لاک وروی آبی

حط شستشوی تمام مکانیزه درب ولیبل

خط مکانیزه شستشوی کریستال وهایمپک

سود شور

طرز کار:

در خط مکانیزه شستشوی نایلون وگونی، این خط بار ورودی و پلیمررا بعد از اینکه جدا گردید به داخل خردکن هدایت می‌کند و سپس شسته شده و بعد از آن خشک شده پس از خشک شدن به صورت کندور در آمده، محصول آماده است تا برای گرانول در مرحله بعد ارسال گردد. تمامی این مراحل توسط خط شستشو مکانیزه انجام می‌شود.

در خط سشت‌وشوی مکانیزه لاک و روآبی، پلیمرهایی که به محض خرد شدن روی آب قرار می‌گیرند، این پلیمرها بعد از تفکیک وجدا سازی، خرد و آسیاب شده و با تناژ بالا شست‌وشو می‌شود، سپس خشک می‌شود و آماده شده برای گرانول ساز، تمامی این مراحل توسط خط شست‌وشو اتوماتیک انجام می‌شود.

هاتواشینگ

در خط شست‌وشوی درب و لیبل، بعد از اینکه در کارخانه، جداسازی(هاتواش) صورت گرفت، داخل دستگاه شست‌وشوی درب و لیبل ریخته می‌شود، یک مرحله شست‌وشوی نهایی انجام می‌شود، سپس خشک شده، بعد از جدا سازی درب و لیبل که از هم جدا شده است، سپس به مرحله‌ی بعد گرانول سازی و.... جزمواد اولیه پ-پ تزریقی. تمامی این مراحل توسط خط شست‌وشوی مکانیزه انجام می‌شود .p-p در خط شست‌وشو کریستال وهایمپک، بعد از جدا سازی پلیمر، تفکیک و خرد شده داخل دستگاه شسته می‌شود، نمک شور می‌شود، سپس خشک شده و آماده برای ارسال به مرحله‌ی بعدی است. ،تمامی این مراحل توسط خط شست‌وشوی اتوماتیک انجام می‌شود.

فیروزان صنعت آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت کلیه ماشین آلات تمام مکانیزه بازیافت پلاستیک به شما عزیزان می باشد.