آسیاب سبک ناخنی

نوع محصول : آسیاب صنعتی

آسیاب-سبک-ناخنی

دستگاه آسیاب سبک ناخنی

 

در انواع آسیاب های صنعتی پلاستیک یکی از مهمترین وپرکاربردترین نوع آن دستگاه آسیاب سبک ناخنی که در دسته آسیاب صنعتی است.این دستگاه دارای محفظه ای است که ضایعات پلاستیک درآن ریخته وسپس مواد را آسیاب وخرد کرده ومواد اولیه موردنیاز دیگر کارگاه ها را تامین می کند.درآسیاب سبک ناخنی زاویه برش ،کات کردن پلیمرداخل دستگاه بیشترشده درنتیجه بارخوردستگاه ،توانایی تولید بیشتروتناژبیشتررا دارا میباشد.این دستگاه را می توان به دو نوع دستگاه آسیاب پلاستیک شمشیری ودستگاه آسیاب پلاستیک چکشی تقسیم کرد.درآسیاب شمشیری ازتیغه های بسیاربرنده وقدرت وتوان چرخش بالای موتور مواد پلیمری موجود خرد می شود ودر آسیاب نوع چکشی از یک چکش بزرگ وسنگین که با بالا وپایین شدن وضربه های متوالی باعث خردشدن وآسیاب شدن مواد میشود.درآسیاب سبک ناخنی که بین دستگاه شمشیری و ناخنی است زاویه برش وکات کردن مواد پلیمر داخل محفظه بیشتر وظرفیت وتوان دستگاه بالارفته درنتیجه ظرفیت وتناژتولید بالا رفته ودستگاه بسیار با صرفه اقتصادی است وهمینطور نیروی انسانی کمتری نیاز دارد.پرتی وهدررفتن موادبه صفر رسیده ودرنتیجه دستگاهی پرکاربرد در صنعت پلاستیک وبازیافت پلاستیک است.

 

ویژگی دستگاه آسیاب صنعتی سبک ناخنی

این دستگاه به دو نوع شمشیری ودستگاه آسیاب چکشی تقسیم می شود.آسیاب سبک ناخنی با زاویه برش ،کات وخرد کردن پلیمر داخل محفظه ،بارخوربیشتروتوانایی بیشتر وتولید وتناژبالاتر را به همراه دارد.مصرف کم برق،تکنولوژی بالای دستگاه،نیروی کار حداقل،محصول تولیدی با کیفیت،پرتی مواد در حد صفر

 

مزایای دستگاه آسیاب سبک ناخنی

دستگاه آسیاب سبک ناخنی پرکاربردترین در نوع خود است وچون امروزه پلاستیک بازیافتی درمحیط پیرامون ما به وفور یافت میشود درنتیجه سرمایه گذاران زیادی را جذب این صنعت نموده است.دستگاه آسیاب سبک ناخنی با صرفه اقتصادی به دلیل تولید تناژبالا وظرفیت وتوان بالای آن در بین سایر آسیاب ها خواهان بیشتری دارد.برق مصرفی آن به صرفه است ،نیروی کار کمی نیاز دارد وپرتی مواد نیز وجود ندارد.

 

نحوه عملکرد دستگاه آسیاب ناخنی فیروزان صنعت

این دستگاه با استفاده از تیغه های تیز وبرنده وقدرت چرخش زیاد موتورموادپلیمری موجود درمحفظه را خرد می کند ودرمدل آسیاب چکشی فیروزان صنعت از چکشی بزرگ وسنگین که بالا وپایین شدن در محفظه مواد باعث خرد شدن قطعات و آسیاب شدن آنها می شود.درآسیاب سبک ناخنی فیروزان صنعت که مابین شمشیری وناخنی است تناژتولید بالاتر بوده وهمینطور بارخوربیشتری را شامل می شود.

 

قیمت آسیاب سبک ناخنی شرکت فیروزان صنعت

در صنعت پلاستیک وبازیافت موادپلاستیک قیمت انواع آسیاب صنعتی پلاستیک متفاوت است،ظرفیت های تولید وظرفیت بارخوری بیشتر،لیست قیمت آسیاب سبک ناخنی شرکت فیروزان صنعت را از کارشناسان ما جویا شوید.آسیاب صنعتی پلاستیک شمشیری،آسیاب ناخنی،آسیاب چکشی،آسیاب صنعتی سبک ناخنی پرکاربردترین ومهمترین دستگاه آسیاب است.لیست قیمت گرانول ساز،آسیاب کارگاهی،قیمت آسیاب شمشیری،آسیاب چکشی،آسیاب عدسی زن، قیمت انواع آسیاب ،طراحی وساخت با ظرفیت های مختلف ودهانه های مختلف در شرکت فیروزان صنعت

 

آسیاب صنعتی سبک ناخنی فیروزان صنعت 

شرکت فیروزان صنعت طراحی وساخت آسیاب صنعتی  سبک ناخنی ،با کیفیت بالا و متریال مصرفی عالی وبه روزوقابل ضمانت،انواع آسیاب صنعتی شمشیری ،آسیاب کارگاهی ،آسیاب چکشی،آسیاب سبک ناخنی،وگرانول ساز، شرکت فیروزان صنعت با تکنولوژی روز دنیا ،با توان ودانش بالا در زمینه طراحی وساخت انواع آسیاب های صنعتی باشما همراه است،با مشاوره رایگان شما را در امر سرمایه گذاری در زمینه بازیافت مواد پلاستیک ،انواع ماشین آلات بازیافت پلاستیک ،پت هاتواش،انواع آسیاب های صنعتی یاری می نماید.