سانتریفیوژ خوابیده

سانتریفیوژ خوابیده

دستگاه سانتریفیوژ خوابیده (افقی)                                      

سانتریفیوژلجنگیر آبگیر مورب وایستاده و افقی( خوابیده ) دراصل با هم فرقی ندارند و وظیفه همگی  این است که آلودگی همراه پلیمر را از مواد جدا کرده وباررا با رطوبت فوق العاده جزیی به سیستم خشک کن منتقل کند.تمامی دستگاه های سانتریفیوژ با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جداسازی می کند.آبگیری نایلون وگونی به دلیل نرم بودن کمی سخت است ازاین رو استفاده از دستگاه سانتریفیوژ افقی (خوابیده)جهت آبگیری برای نایلون وگونی باعث افزایش سرعت کاروافزایش کیفیت موادبازیافتی وشستشو می گردد.

 

سانتریفیوژ

مزایای سانتریفیوژ افقی (لجن گیریا آبگیر صنعتی)                                        

آبگیری سانتریفیوژ خوابیده (افقی) نیز مانند سانترایستاده ومورب در نوع خود مزیت های بسیاری به سایرآبگیرها دارد.توان رطوبت گیری بالای 95 %،هزینه نگهداری پایین وبه صرفه،برق مصرفی بسیار کم،کیفیت محصول تولید شده بالا(شفاف وکاملاًپاک وعاری از هرگونه آلودگی)  جهت شستشوی پت ونایلون وآبگیر نایلون است ،انواع سانتریفیوژ(آبگیر)جهت رطوبت گیری ولجن زدایی مخصوص تمامی پلیمرهای موجود با توان رطوبت گیری 95%،بارخروجی شفاف وعاری از هرگونه آلودگی،ظرفیت بالای تولید،افزایش سرعت کار،صرفه جویی درمصرف برق

              

 ویژگی های محصول دستگاه سانتریفیوژخوابیده (آبگیر مکانیکی)                                                    

دستگاه سانتریفیوژخوابیده همانند سانتریفیوژ ایستاده ومورب ، علاوه بر آبگیری ،تمام گل ولای وآلودگی ولجن باقیمانده را نیز از پلیمرو موادحذف میکند،انواع پلاستیک ها ،پت،پ پ،نایلون وگونی وهمینطوربار درهم را نیز آبگیری ولجن زدایی میکند.ظرفیت بالای تولید دارد وجهت رطوبت ولجن زدایی مخصوص تمامی پلیمرها ی موجود است ومحصول نهایی نیز کاملاًشفاف وعاری از هرگونه آلودگی می باشد.

 

نحوه عملکرد دستگاه سانتریفیوژخوابیده (آبگیر مکانیکی)                                                    

سانتریفیوژایستاده ومورب  وخوابیده دوربالا کارایی بیشتری دارد وبیشتربرای لجن گیری وخشک کردن استفاده میشود.آلودگی لجن همراه پلیمر را جدا کرده وبه سیستم خشک کن منتقل می کند،دور بالا ودور پایین ،جهت رطوبت گیری ولجن زدایی ،مخصوص تمامی پلیمرها است. 

 

قیمت دستگاه سانتریفیوژخوابیده (آبگیر صنعتی یا لجنگیر)                                                             

 لیست قیمت دستگاه سانتربفیوژ خوابیده درشرکت فیروزان صنعت ،با طراحی ومشاوره رایگان ،شستشوولجن گیری موادپلیمری ،سانتریفیوژایستاده ومورب  وافقی،قیمت انواع سانتریفیوژ،سانتر آبگیرخوابیده ،آلودگی ولجن همراه پلیمر را جداسازی کرده ومحصول با کیفیت وتمیز تحویل می دهد.قیمت انواع سانتریفیوژ ایستاده ،مورب،افقی(خوابیده) درشرکت فیروزان صنعت،مشاوره رایگان از ما درزمینه خرید دستگاه سانتریفیوژ ایستاده –مورب-سانترخوابیده( افقی)،سانترسطلی تک محور،قیمت انواع سانترآبگیر-قیمت انواع ماشین آلات بازیافت پت(هاتواش)،گرانول ساز-آسیاب صنعتی پلاستیک-سانتریفیوژایستاده ومورب، سانتریفیوژخوابیده ،اکسترودر،دستگاه کندور نایلون،قیمت خط تفکیک درب ولیبل،قیمت خط شستشوی نایلون و گونی  در شرکت فیروزان صنعت 

 

دستگاه سانتریفیوژخوابیده (افقی) شرکت فیروزان صنعت                                                   

شرکت فیروزان صنعت طراح وسازنده انواع خطوط بازیافت پلاستیک ،پت،نایلون،گونی،سبد،بادی ولاک،سانتریفیوژهای ایستاده ،مورب وسانتریفیوژافقی(خوابیده)،سانتر سطلی تک محور،گرانول ساز می باشد.دستگاه سانتریفیوژ خوابیده (افقی)(دسته سانتریفیوژ پلاستیک) شرکت فیروزان صنعت با کیفیتی بالا وقابلیت رطوبت گیری 95%،جهت آبگیری انواع پلاستیک پت، پ-پ ،نایلون وگونی ،خروجی با کیفیت بالا می باشد.انواع سانتریفیوژ (آبگیر مکانیکی یا لجنگیر)شرکت فیروزان صنعت آبگیر صنعتی شرکت فیروزان صنعت