گرانول رشته‌ای

نوع محصول : دستگاه گرانول ساز

گرانول رشته‌ای

دستگاه گرانول ساز رشته ای

 

دستگاه گرانول ساز رشته ای زیر آبی اولین نوع گرانول سازاست،گرانول ها به دوصورت گرانول رشته ای وگرانول خشک تولید میشود مواد بازیافتی برای ساخت موادجدید دردستگاه ذوب می شوند وبه وسیله یک تیغ درخروجی دستگاه در قطعات ریزبریده می شود،ابتدامواد پلیمری به وسیله پیچ های داخل دستگاه فشرده شده و سپس ذوب می شود وبعداز طریق فشار زیادی پمپاژ می شود وبه سمت خروجی هدایت می شود که به صورت رشته ای است وبعد از آن توسط تیغه دستگاه به صورت گرانول یا همان دانه های ریز درمی آیدو از طریق نیروی گریز از مرکز به سرعت سرد میشود.

 

 ویژگی دستگاه گرانول ساز رشته ای

گرانول ساز رشته ای به سه نوع تقسیم میشود

گرانول کلگی که ظرفیت آن ثابت است ،گرانول جکی که ظرفیت آن از کلگی بیشتر است ودستگاه گرانول ساز زنده خور که جزءمهمترین وگران ترین دستگاه گرانول است و ظرفیت بالایی جهت تولید دارد.

 

مزایای دستگاه گرانول ساز رشته ای

برای تولید گرانول رشته ای از انواع پلاستیک وموادپلیمری استفاده میشود که طی فرآیندی ذوب وسپس از محفظه ای از آب عبور داده میشود وسپس درمرحله آسیاب قرار میگیردو گرانول رشته ای درآسیاب خردمیشود وبه صورت پرک پلاستیک به بازار عرضه می گردد.

 

قیمت دستگاه گرانول ساز رشته ای

لیست قیمت ومشخصات دستگاه گرانول سازرشته ای، دستگاه گرانول ساز دومرحله ای ،دستگاه شستشوی لاک وروآبی فیروزان صنعت ،قیمت دستگاه تزریق پلاستیک،بادی،خط شستشوی کریستال وهایمپک،دستگاه آسیاب پلاستیک،هاتواش،دستگاه پت ،گرانول ساز،اکسترودر،قیمت خط مکانیزه شستشوی لاک وروآبی، لیست قیمت ماشین آلات شستشو وبازیافت هایمپک، قیمت خط نایلون ،لیست قیمت انواع ماشین آلات بازیافت پلاستیک،سازنده اولین ماشین آلات تزریقی وبادی، قیمت دستگاه گرانول عدسی ساز،قیمت دستگاه گرانول ساز دومرحله ای ،ماشین آلات شستشو وبازیافت تمام اتوماتیک هایمپک وکریستال ،لیبل کن ،هاتواش ،  قیمت ومشخصات خط شستشوی مکانیزه لاک وروآبی ،  لیست قیمت ومشخصات دستگاه گرانول ساز دومرحله ای، دستگاه گرانول ساز رشته ای سانتریفیوژ،قیمت خط شستشوی درب ولیبل،قیمت دستگاه شستشوی مکانیزه لاک وروآبی،خط مکانیزه نایلون وگونی  ،لیست قیمت خط تفکیک وشستشوی درب ولیبل  ، قیمت ومشخصات دستگاه گرانول ساز دومرحله ای، قیمت ومشخصات خط شستشوی نایلون وگونی ،  لیست قیمت  ومشخصات خط شستشوی مکانیزه لاک وروآبی  ، لیست قیمت ومشخصات دستگاه گرانول ساز دومرحله ای  ،گرانول ساز رشته ای ،گرانول ساز عدسی ساز       

                                                         

دستگاه گرانول ساز رشته ای فیروزان صنعت 

مشاوره رایگان،طراحی وساخت دستگاه گرانول ساز دو مرحله ای،گرانول ساز رشته ای شرکت فیروزان صنعت،دستگاه گرانول ساز عدسی ساز شرکت فیروزان صنعت، دستگاه مکانیزه شستشوی لاک وروآبی شرکت فیروزان صنعت ،با سابقه ای طولانی ودرخشان درزمینه ساخت انواع ماشین آلات بازیافت پلاستیک  فیروزان صنعت،پت،هاتواش ،گرانول ساز،اکسترودر،انواع آسیاب های شمشیری،ناخنی، چکشی شرکت فیروزان صنعت، دستگاه گرانول ساز دو مرحله ای  فیروزان صنعت   سانتریفیوژ، دستگاه گرانول ساز رشته ای فیروزان صنعت

انواع خط شستشوی مکانیزه  کریستال و هایمپک  شرکت فیروزان صنعت ،خط شستشوی  لاک وروآبی شرکت فیروزان صنعت ،خط شستشوی لاک و روآبی شرکت فیروزان صنعت،خط مکانیزه شستشوی نایلون وگونی فیروزان صنعت،خط شستشوی لاک وروآبی فیروزان صنعت   ، تفکیک وشستشوی  نایلون وگونی شرکت فیروزان صنعت، دستگاه گرانول ساز دو مرحله ای  فیروزان صنعت