خط شستشوی درب و لیبل

نوع محصول : خط شستشوی تمام اتوماتیک پت و پلاستیک

درب و لیبل بعد از اینکه در کارخانه هاتواش جدا سازی شد؛از بطری نوشابه؛داخل دستگاه شستشوی درب ولیبل ریخته می شود

درب و لیبل بعد از اینکه در کارخانه هاتواش جدا سازی شد؛از بطری نوشابه؛داخل دستگاه شستشوی درب ولیبل ریخته می شود؛آسیاب نداردچون خرد شده است؛یک مرحله شستشوی نهایی انجام می شود؛بعد از آن بار خشک می شود؛بعد از جداسازی ؛درب یک طرف لیبل یک طرف ؛بعد مرحله گرانول سازی و کارهای بعدی ؛جزء مواد اولیه پ پ {   } تزریقی