خط شستشوی تمام مکانیزه پلاستیک زیر آبی

-

در خط شستشو زیر ابی منظور پلیمرهایی می‌باشند که بعد از عملیات خرد شدن به زیر آب رفته و در نتیجه نیاز به دستگاه شستوشوی متناسب و مجزای مخصوص به خود را دارند.


در شستشو پلاستیک‌های زیر آبی بعد عملیات جداسازی و تفکیک پلیمرها به قسمت آسیاب رفته و خرد می‌شوند وبعد از خرد شدن به قسمت فلت تانک میکسردار شده سپس کاملا شستشو داده می‌شوند و با انتقال دهنده‌های داخل فلت تانک به قسمت لجن‌گیر شده وبعد به قسمت سانتریفیوژ دور بالا آب‌گیر رفته و بعد از آب‌گیری به قسمت خشک کن رسیده و در نهایت به هاپر یا سیلو کیسه کن می‌رسند و بسته‌بندی می‌شود که در ظرفیت‌های مختلف از ۵۰۰ کیلوگرم الی ۱ تن در ساعت مورد استفاده می‌باشد. (جهت پلیمرهایی مانند هاییمپکُ کریستال وای بی اس و غیره )